KULTURVANDRING

2014-04-01

KULTURVANDRING “Rydebäck – 12000-års historia” Guide: Jenny Aspenberg.

Lördagen den 26 april kl 11.00 med start från Rydebäcks centrum invid biblioteket.
Samarrangemang: Rydebäcks Bibliotek, Rydebäcks Museiförening och ABF.
Hjärtligt välkomna!