Rydebäcks Museiförening

Rydebäcks museiförening vill bidra till ökad kunskap och ökat intresse för ortens och områdets historia. En viktig fråga i sammanhanget är att hitta en lösning på lokalfrågan.

Föreningen och museet

Efter många års forskningsarbete öppnades Rydebäcks museum 2008. Museet fick stor uppskattning av rydebäcksborna, men väckte också intresse i vidare kretsar. Bland annat har forskare och studenter från Lunds universitet ofta besökt museet, och arkitekt- och etnologi­studenter har gjort examensarbete om Rydebäck, vilka till viss del har varit baserade på material från museet.

Tyvärr fick museet stängas då lokalen skulle användas för andra ändamål. Museets samlingar med historiskt material är därför nerpackade i väntan på att lokalfrågan ska lösas. Från 2018 är föreningen medlem i Skånes hembygdsförbund, och därmed också i Sveriges hembygdsförbund.


Verksamhet

Bland de aktiviteter som vi arrangerat eller deltagit i kan nämnas Riksantikvarieämbetets kulturarvsdagar, vilka årligen hålls runt om i landet under andra veckohelgen i september. Museiföreningen har hittills deltagit med fotoutställningen Rydebäcks gård – en skildring av livet på och kring gården, kulturvandringen Rydebäck från forntid till nutid, samt skärmutställningen Rydebäcks utveckling under 12 000 år.

Föreningen utger även boken Rydebäck – från leråker till höghus, som 2017 utkom i uppdaterad och reviderad upplaga.


Framtidsplaner

Vi arbetar nu på att få tillgång till nya lokaler för att kunna visa upp vårt rika material för skolelever och andra besökare, och för att tillsammans med andra pågående projekt skapa en mötesplats för Rydebäck. Under tiden kan vi på begäran montera upp och visa en skärmutställning, och vi ställer gärna upp och håller föredrag.