God Jul önskar Rydebäcks Museiförening!

Figuren som ser ut som en liten tomtefigur heter Katslösamannen och hittades under 1940-talet i en bäckfåra mellan Blomsterlandet och E6 motorvägen . Han är en avbild av Solguden Mithras och finns att skåda i Helsingborgs utställning på Dunkers Kulturhus. Han används ofta under senromersk tid där romerska soldater bar figuren hängande i sina skärp för att skydda sig. Figuren kan ha anknytning till en liten husgrund som hittades vid arkeologiska utgrävningar innan järnvägen drogs förbi Rydebäck. Det låg nord-öst om Karmelitklostret på Fortunavägen, mellan Klostervägen och Landskronavägen. Det ursprungliga huset saknade vägg mot söder och användes troligen för religiösa ändamål, då Mithras länge var en seriös konkurrent till Kristus. Figuren räknas härstamma från kring 300år eKr.

(Fotografiet togs av Sven Olov Larsén) 


Nu tar vi nya tag i Rydebäcks Museiförening och vi vill gärna ha er hjälp att väcka liv i verksamheten efter pandemins härjningar.

Vi välkomnar nya medlemmar och vi vill också fylla en del vakanser i föreningens styrelse. Men framför allt behöver vi en fungerande lokal! 2008 öppnade vi ett museum ovanpå Restaurang Tegel intill Rydebäcks Gård. Där kunde vi visa Rydebäcksområdets spännande historia, från forntiden till hur det moderna samhället vuxit fram. Våra besökare fick ta del av stenåldersföremål från området, historiska föremål från Rydebäcks Gård, gamla bilder och dokument från tiden då Skåne fortfarande var danskt och mycket mera. Intresset för vårt museum var stort och vi hade många besökare, såväl rydebäcksbor som tillfälliga besökare i byn. Tyvärr fick museet stängas 2012 då lokalen togs i bruk för annan verksamhet. Sedan dess letar vi efter en lokal nära vårt gamla historiska område vid gården där vi kan öppna ett permanent museum. Detta måste lösas snarast möjligt.

Pandemin härjar fortfarande men med nytt blod vill vi under tiden planera för att blåsa liv i föreningens övriga verksamheter med arkeologidagar för både barn och vuxna, föredrag (om vårt historiska arv från istiden och framåt – det är mycket spännande!) och samarbete med Rydebäcks skolor. Samt även pop-up utställningar i den mån det är möjligt innan vårt museum öppnas på nytt.

Museiföreningen är medlem i Skånes hembygdsförbund där våra medlemmar automatiskt har samma förmån. Då kan ni anmäla er till Hembygdens informationsutskick om pågående aktiviteter och utbildningar som vi hjärtligt rekommenderar!
Därför behöver vi tillskott av friska krafter, som tycker det här med historia är kul och som vill veta mer om sin hembygd. Vi vill värna om en fortsättning på vårt historiska arv så att den kunskapen inte försvinner.
Om du eller någon bekant känner att det är något ni kan bidra med så är ni välkomna att höra av er till vår ordförande Jenny Aspenberg.

Med vänliga hälsningar Styrelsen, Rydebäcks Museiförening
Jenny Aspenberg, ordförande
Vindögatan 7
257 33 Rydebäck
0737-46 23 24
jennyaspenberg@gmail.com

info@rydebackshistoria.com
www.rydebackshistoria.com
www.hembygd.se/rydebackmuseiforening

Medlememskap :150:- swisha till mobilen med namn. Och skicka utförlig kontakt information genom mail så vi lätt kan nå er med information mm.

Julhälsning

Nu tar vi nya tag för en spännande framtid för vår gemensamma historia

2020 har varit ett svårt år för oss alla. Covid 19-pandemin har påverkat det mesta, också arbetet i Rydebäcks Museiförening. Olika arrangemang har fått ställas in och dessutom har det faktum att vi saknat en egen lokal inneburit att vi inte kunnat ordna möten och visa upp alla intressanta föremål som vi samlat på oss under årens lopp och som vittnar om vilken spännande historia vår by har.

Lokalfrågan arbetar vi nu aktivt med. På initiativ från Museiföreningen har Rydebäcks alla större föreningar uppvaktat Helsinborgs kommun om den akuta bristen på lokaler för Rydebäcks rika och varierade föreningsliv. Samtalen med kommunen kommer att fortsätta under 2021 och förhoppningsvis får vi en lösning på lokalproblemen under kommande år.

 Så nu är det dags att ta nya tag. Vi behöver fler krafter, unga och gamla, som vill delta i Museiföreningens aktiviteter. Du som är nyfiken på Rydebäcks historia, som vill veta mer om orten där du bor, hör av dig till oss. Tro oss: Det är spännande att gräva där du står!

Vi arrangerar, så snart det är möjligt igen, arkeologigrupper för barn och ungdomar och, om intresse finns, även för vuxna. Dessutom arrangerar vi utställningar, bland annat i samarbete med Riksantikvarieämbetet och träffar med föredrag om bygdens historia. En sådan är planerad att hållas på Dunkers Kulturhus i april 2021 – om pandemin tillåter. Vi deltar också i Rydebäcks dag och i Skånes Hembygdsförbunds aktiviteter. 

Årsavgiften för 2021 är 150 kronor per hushåll och kan betalas in på bankgiro 142-3714. Årsavgiften ger också automatiskt medlemskap i Skånes Hembygdsförbund och full tillgång till deras aktiviteter.

Vi vänder oss också till våra nya och gamla medlemmar i föreningen och hoppas att ni fortsätter stödja oss och deltar i kommande aktiviteter. Vi har vakanser i styrelsen och känner du för att göra en insats där, så är det bara att slå en signal. Vi har trevligt på våra möten!

Nu önskar vi er alla en riktigt god jul och ser fram emot ett pandemifritt, rikt och historiskt fullmatat 2021 i Rydebäcks Museiförening.

PS
Klicka på länken och läs om hur man firade jul på Rydebäcks Gård på 1800-talet! https://www.rydebackshistoria.com/wp-content/uploads/2019/03/vir_historia15.pdf

Museiföreningens årsmöte 2020

Tisdagen 15 september 2020 kl. 19:00 i Jennys trädgård, Vindögatan 7.

Tyvärr fick vi slopa det tidigare planerade årsmötet vid slutet av mars p.g.a. pandemin, men nu tar vi nya tag och bjuder in alla föreningsmedlemmar till ett årsmöte ute i det fria på tisdagen den 15 september kl 19.00. Vid regn ta paraplyer och bra kläder och det finns två terassmarkiser som kan skydda organisatörers papper plus några få andra. Tala gärna om ifall ni har möjlighet att närvara så vi kan se till att vi har tillräckligt med stolar! Kaffe och tilltugg kommer att finnas vid vackert väder.

De under våren planerade aktiviteterna redovisas under mötet tillsammans med lite information om våra framtidsplaner. Vår stora önskan är att kunna återskapa någon form av fysiskt museum i Rydebäck. En representant för Helsingborgs stad har lyft fram förslaget om norra längan. Ägaren av Rydebäcks Gård har även gett tillstånd att gå vidare med tanken att kunna använda byggnaden för enskilda föreningar, ungdoms- och pensionärsträffar mm. Vi vill gärna höra era åsikter för att sedan gå vidare och kalla Rydebäcks alla föreningar för att gemensamt till stadens representanter lyfta behovet av en stor samlingsplats.
Verksamhetsberättelsen för 2019 finns bifogat som PDF nedan tillsammans med dagordningen för mötet och kallelsens affisch. Dessa kommer även att läggas i pärmen på Biblioteket och sättas upp i affären och på Hörnan mm. Den ekonomiska rapporten och revisorns berättelse kommer att tillhandahålls på mötet. 

Vi hoppas på fint väder den 15 september och välkomna er alla!

Väl mött!

Bilagor:

Jenny Aspenberg, ordförande 
0737-46 23 24
www.rydebäckshistoria.com
https://www.hembygd.se/rydebackmuseiforening

Arkeologidag den 25 augusti

Rydebäcks Museiförening inbjuder härmed till en arkeologidag den 25 augusti. Vi kommer under dagen att bl.a. ge generell information om vårt arkeologiprojekt för barn som vi startar snart, och ge en inblick i hur man levde för 5000 år sedan. Under eftermiddagen bjuder vi på en del prova på-aktiviteter för barnen, och besökarna har möjlighet att ta med föremål de har hittat för omdöme av en arkeolog.

Arrangemanget ingår i Riksantikvarieämbetets nationella arkeologidag. Mera information ges på Riksantikvarieämbetets hemsida https://www.raa.se/arkeologidagen/2019/skane/introduktion-till-arkeologi-for-barnfamiljer-med-prova-pa-mojligheter-rydeback/ .

Arkeologiklubb för barn 
I första hand bjuder vi in barn som är omkring 9–10 år gamla att delta i tre olika utflykter till arkeologiskt intressanta platser. Vid varje träff håller vi på under tre timmar. Anmälan om deltagande kan göras vid arkeologidagen den 25 augusti. 

Om ni inte har möjlighet att uppleva arkeologidagen med barnen är ni välkommen att ta direktkontakt med oss på info@rydebackshistoria.com eller 0737-46 23 24 och 0705-68 19 96. Då kan vi berätta mera.