Museiföreningens årsmöte 2020

Tisdagen 15 september 2020 kl. 19:00 i Jennys trädgård, Vindögatan 7.

Tyvärr fick vi slopa det tidigare planerade årsmötet vid slutet av mars p.g.a. pandemin, men nu tar vi nya tag och bjuder in alla föreningsmedlemmar till ett årsmöte ute i det fria på tisdagen den 15 september kl 19.00. Vid regn ta paraplyer och bra kläder och det finns två terassmarkiser som kan skydda organisatörers papper plus några få andra. Tala gärna om ifall ni har möjlighet att närvara så vi kan se till att vi har tillräckligt med stolar! Kaffe och tilltugg kommer att finnas vid vackert väder.

De under våren planerade aktiviteterna redovisas under mötet tillsammans med lite information om våra framtidsplaner. Vår stora önskan är att kunna återskapa någon form av fysiskt museum i Rydebäck. En representant för Helsingborgs stad har lyft fram förslaget om norra längan. Ägaren av Rydebäcks Gård har även gett tillstånd att gå vidare med tanken att kunna använda byggnaden för enskilda föreningar, ungdoms- och pensionärsträffar mm. Vi vill gärna höra era åsikter för att sedan gå vidare och kalla Rydebäcks alla föreningar för att gemensamt till stadens representanter lyfta behovet av en stor samlingsplats.
Verksamhetsberättelsen för 2019 finns bifogat som PDF nedan tillsammans med dagordningen för mötet och kallelsens affisch. Dessa kommer även att läggas i pärmen på Biblioteket och sättas upp i affären och på Hörnan mm. Den ekonomiska rapporten och revisorns berättelse kommer att tillhandahålls på mötet. 

Vi hoppas på fint väder den 15 september och välkomna er alla!

Väl mött!

Bilagor:

Jenny Aspenberg, ordförande 
0737-46 23 24
www.rydebäckshistoria.com
https://www.hembygd.se/rydebackmuseiforening

Arkeologidag den 25 augusti

Rydebäcks Museiförening inbjuder härmed till en arkeologidag den 25 augusti. Vi kommer under dagen att bl.a. ge generell information om vårt arkeologiprojekt för barn som vi startar snart, och ge en inblick i hur man levde för 5000 år sedan. Under eftermiddagen bjuder vi på en del prova på-aktiviteter för barnen, och besökarna har möjlighet att ta med föremål de har hittat för omdöme av en arkeolog.

Arrangemanget ingår i Riksantikvarieämbetets nationella arkeologidag. Mera information ges på Riksantikvarieämbetets hemsida https://www.raa.se/arkeologidagen/2019/skane/introduktion-till-arkeologi-for-barnfamiljer-med-prova-pa-mojligheter-rydeback/ .

Arkeologiklubb för barn 
I första hand bjuder vi in barn som är omkring 9–10 år gamla att delta i tre olika utflykter till arkeologiskt intressanta platser. Vid varje träff håller vi på under tre timmar. Anmälan om deltagande kan göras vid arkeologidagen den 25 augusti. 

Om ni inte har möjlighet att uppleva arkeologidagen med barnen är ni välkommen att ta direktkontakt med oss på info@rydebackshistoria.com eller 0737-46 23 24 och 0705-68 19 96. Då kan vi berätta mera.